garden
IMG_9358

Tel.01994 241329, The Fishers, Spring Gardens, Whitland Carmarthenshire, SA34 0HH

Croeso i Fishers

Hoffe  Diane, Roger a'u staff i croesawi i dafarn fishers yn Hendy-Gwyn, a dafarn wirioneddol traddodiadol, ble rydych yn cael croeso cynnes a awyrgylch ymlacio.

Rydym yn falch o fod wedi rhedeg y tafarn hwn pub ers 2013 a rydym yn rhoi croeso cynnes, safonau rhagorol o fwyd a diod yn ystod  digwyddiadau a adloniant.

Rydym yn cynnig dewis gwych o fwyd cartref,  a bwrdd arbennigar y wal, amrywiaeth o gwinoedd ansawdd, fath bydd  eisiau chi i ymweld dro ar l tro

Rydym wedi profiad blynyddoedd nifer yn arlwyo ar gyfer grwpiau mawr yn ein bwyti

Yn y Fishers cwsmer bob amser yn dod gyntaf!

 

[CARTREF] [CYMRAEG] [Amdanom ni] [ENGLISH]